رایل کیور جهت نیاز به مراقبت پزشکی قابل دسترس با کیفیت در امارات متحده عربی تاسیس شد.

رایل کیور محصولات و خدمات جدید را در بازار ایجاد و معرفی می کند که کمک و تضمین می کنند که ما بهترین مراقبت را برای خودمان و اعضای خانواده مان وصول کنیم. دید ما بودن اهدا کننده ی عمده در صنعت گردشگری پزشکی در امارات متحده عربی و ارائه بهترین خدمات پزشکی و بهداشتی با بالاترین سطح شفافیت و کیفیت به مشتریان ما است

انتخاب ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی بلند پایه

با حمایت از دید ۲۰۲۰ء از اعلیحضرت شیخ محمد بن رشید المکتوم در مورد تبدیل دبی به یک مرکز تعالی پزشکی، رایل کیور کلینیک های بلند پایه را برای بودن بخشی از شبکه ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی اش انتخاب کرده است.

ایجاد محصولات هیجان انگیز

رایل کیور محصولات هیجان انگیز و سرنوشت ساز ایجاد می کند که برای ترویج گردشگری پزشکی و همچنین برای بهره مندی بيماران از نظر بهداشت با کیفیت و پس انداز مالی سعی می کند.

ایجاد مقاصد بهداشت و درمان

ایجاد مقاصد ایمن و هیجان انگیز مراقبت بهداشتی برای مشتریان مان و برایشان ارائه خدمات پزشکی با کیفیت بالا و پزشکان حرفه ای که آنها را ما شخصا ارزیابی می کنیم.

کارت وفاداری

امروزه، امارات متحده عربی دارای بسیاری از موسسان می باشد که بهره وری از سهم بزرگ گردشگری پزشکی را ممکن می سازند. هیچ شک نیست که این یک محیط ایمن و پایدار را تشکیل داده است که در جلب گردشگران خارجی، پزشکان ارشد و متخصصان مراقبت بهداشتی که کلینک های بین المللی، مراکز درمانی و بیمارستان ها را اداره می کنند، کمک کرده است. کارت عضویت ما برای ارائه ۳۰ فیصد تخفیف به بیماران در درمان مراقبت بهداشتی در درمانگاه های بلند پایه در امارات متحده عربی طراحی شده است.

هدف ما رسیدن به حداکثری مردم در سراسر جهان و به هر فرد میسر ساختن دسترسی به شبکه ما و به اشتراک گذاری تجارب آنها با بیماران دیگر از طریق انجمن های متعدد می باشد. ما نیز به آنها در پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز در مورد پزشکان، بیمارستان و خدمات پزشکی عالی از طریق دایرکتوری های گسترده کمک خواهیم کرد.

0
امارات
0
زمره جات بهداشت و درمان
0
کلینیک های بلند پایه
0
بیماران راضی

تماس با ما

اگر سوالی یا ایده ی دارید، یا می خواهید با ما ملاقات کنید.

شریک شوید

بخشی از شبکه بهداشت و درمان ما شوید، بیماران بیشتر وصول کنید، آگاهی بیشتر حاصل کنید

مرجعین ما