شریک شوید

کاغذ بازی بیمه وقت گیر را حذف کنید زیرا بیماری که از شما بازديد می کند بدون درگیری کدام فرم بلافاصله پرداخت می کند. این زمانی را که شما صرف برخورد با شرکت های بیمه می کنید کاهش می دهد و انتظاری هفته ها یا ماه ها برای درآمد مبلغ بیمه را از بین می برد.
شریک شدن هزینه ی ندارد. اگر شما به پیشنهاد کاهش جذاب در نرخ استاندارد خود برای اعضای ما توافق می کنید، ما کلینیک شما را در شبکه ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی مان شامل می کنیم.

چرا عضو شوید؟

با رسیدن به افرادی بدون بیمه، و یا کسانی که بیمه ایشان شامل همه چیز نمی باشد کسب و کار خود را وسعت دهید. نیز برخی از افراد دارای بیمه می باشند اما تا پایان مدت زمان انتظاری واجد شرایط پوشش نمی باشند. دیگران ممکن است از حداکثر پوشش مجاز خود استفاده کرده باشند. یا ممکن است آنها از بیمه بهداشت و درمان به دلیل بیماری از قبل موجود و یا سن حذف شده باشند.
شما نه تنها این افراد را جلب می کنید بلکه نیز از طریق صفحه فیس بوک رایل کیور ما پشتیبانی رسانه اجتماعی بیشتر را دریافت می کنید!

سبک کار چگونه است؟
  • بیمار کارت عضویت رایل کیور خود را به پذیرشگر نشان می دهد.
  • پذیرشگر شما با بررسی شناسه بیمار و همچنین تاریخ انقضاء تایید می کند که او عضو است، و یا می تواند با ورود شناسه بیمار و تاریخ انقضاء در وب سایت ما آن را آنلاین تایید کند.
  • هنگامی پرداخت تخفیف را اطلاق کنید.
Fill out my online form.