ارتباط بین بیمار و بيمارستان در هر نقطه ی جهان.

کمک در انتخاب درمانگاه. کمک در ترتیبات شما.

هدف ما ایجاد مقاصد ایمن و هیجان انگیز مراقبت بهداشتی برای مشتریان مان و برایشان ارائه خدمات پزشکی با کیفیت بالا و پزشکان حرفه ای که آنها را ما شخصا ارزیابی می کنیم، می باشد.