تصمیم سرنوشت ساز بگیرید.

کارت تخفیف پزشکی تانرا امروز به دست آورید!
۳۰ فیصد تخفیف در همه درمان ها در سراسر شبکه ما.

 • مراقبت دندان
 • مراقبت چشم –از جمله درمان لیزیک
 • تخفیف در قاب، عینک آفتابی، لنز و دیگر در الجابر آپتیک و گراند آپتیک
 • مراقبت دیابت
 • مراقبت اوتیسم
 • مراقبت ستون فقرات
 • پوست پزشکی
 • جراحی پلاستیک
 • درمان های آرایشی – از جمله بوتاکس و پر کننده
 • زن پزشکی
 • درمان های ناباروری
 • کمک تلفنی دکتر ۲۴ ساعته
 • پرستاری خانگی
 • مراقبت حیوان خانگی

شروع کنید به صرفه جویی. برای کارت صرفه جویی بهداشت رایل کیور خود الان درخواست کنید. همه کس محق است، بدون محدودیت استفاده و بدون تشریفات دفتری. کارت به صورت رایگان به خانه/محل کار شما در طول یک هفته می رسد (تنها در امارات متحده عربی).