المجلة الطبية

مجله ی E-Magazine (پزشکی الکترونیکی) بسیاری از رویدادهای مهم حوزه ی پزشکی، مصاحبه ها و اتفاقات گوناگون دنیای پزشکی را پوشش می دهد. تبلیغات رسانه ای ما با هدف آشنا ساختن و به روز نگه داشتن مخاطبانمان و مطلع ساختن آنها از آخرین اخبار و اتفاقات مهم جاری انجام می شود. پزشکان همکار موسسه ی ما در واقع ستارگان ما هستند که دانش و مهارت بالای خود را را با خواننده در میان می گذرارند و از این طریق اطلاعات ارزشمندی به وی منتقل می کنند.