ارائه دهندگان پیشرو در گردشگری پزشکی در امارات متحده عربی

با بالاترین سطح شفافیت و کیفیت

دفتر 1801، برج خلیج شبدر

آل ابراه خیابان، خلیج تجاری

دبی، امارات متحده عربی

صندوق پستی ۸۹۱۰۰، دبی

امارات متحده عربی

تلفن: 8422 455 4 971+

فکس: 8556 455 4 971+

ایمیل: info@royalcure.com