ارائه دهندگان پیشرو در گردشگری پزشکی در امارات متحده عربی

با بالاترین سطح شفافیت و کیفیت

طبقه ۱۴، پلازای بولیوارد، برج اول،

بولیوارد شیخ محمد بن رشید،

مرکز شهر دبی، امارات متحده عربی

صندوق پستی ۸۹۱۰۰، دبی

امارات متحده عربی

تلفن: 8422 455 4 971+

فکس: 8556 455 4 971+

ایمیل: info@royalcure.com