ارتباط بین بیمار و بيمارستان در هر نقطه ی جهان.

کمک در انتخاب درمانگاه. کمک در ترتیبات شما.

السياحة الطبية بالإمارات العربية المتحدة

امروز، امارات متحده عربی دارای بسیاری از موسسان می باشد که برای این کشور بهره وری از سهم بزرگ گردشگری پزشکی در سراسر جهان را ممکن می سازند. هیچ شک نیست که این یک محیط ایمن و پایدار را تشکیل داده است که در جلب گردشگران خارجی، پزشکان ارشد و متخصصان مراقبت بهداشتی که کلینک های بین المللی، مراکز درمانی و بیمارستان ها را اداره می کنند، کمک کرده است.

در این اواخر، امارات متحده عربی افزایش مشخص در تعداد گردشگران خارجی که درمان در آنجا را ترجیح می دهند، داشته است و با توجه به بیانیه های رسمی انتظار می رود که تا سال ۲۰۲۰ء این اعداد به طور چشمگیر افزایش یابند. ما برای حمایت از این افزایش سخت می کوشیم و برای کمک در دستیابی دید حکمرانان امارات متحده عربی نسبت به تحول خدمات بهداشتی و گردشگری پزشکی حداکثر سعی خود را می کنیم.

رایل کیور مبنی بر تشویق و جلب گردشگران عربی و خارجی در درجه اول از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، ایران، روسیه و آفریقا است. هزینه درمان در امارات متحده عربی کمتر از همان درمان در امریکا و اروپا می باشد و بدون شک بیشتر از کشور های جنوب شرق آسیا می باشد، اما قیمت نباید تنها عامل تحت توجه باشد – بلکه آن به عنوان بخشی از بسته جامع خدمات برای وصول بهترین کیفیت و برای تمرکز بر حقوق و محرمیت بیمار در نظر گرفته شود.

رایل کیور در تمام کشور در ارائه خدمات بهداشتی به مشتریان خود در همکاری با گروه تخصصی بیمارستان ها و مراکز پزشکی در چندین تخصص ها، به ویژه تخصص چشم پزشکی، دندان پزشکی، زن پزشکی، تن درمانی، آرایشی، دامپزشکی، پوست پزشکی و تخصص های بیشتر از طریق تخفیف مستقیم برای ذی نفع از خدمات بهداشتی در کشور بی نظیر است که منجر به ساختن پل اعتماد و شفافیت بین رایل کیور و دارندگان کارت عضویت آن می شود.

نقش رایل کیور در این زمینه می تواند در نکات زیر خلاصه شود:

  • افزایش گردشگری درمانی در امارات متحده
  • قرارداد با بهترین و مهم ترین درمانگاه ها، مراکز درمانی و بیمارستان ها در کشور.
  • به طور موثر شرکت در کنفرانس ها و نمایشگاه های پزشکی خارج از کشور برای تحریک بازدید کنندگان و معرفی آنها به گردشگری پزشکی در امارات متحده عربی.
  • ارتباط مداوم با گردشگران خارجی در داخل و خارج از کشور برای تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه در آنها برای درخواست عضویت رایل کیور